TIETOSUOJASELOSTE/ KULMALA CREATIVE

Tämä on Kulmala Creativen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kulmala Creative
Hanna Kulmala
Y-tunnus: 2291455-9
Helsinki
0405075357
hello@kulmalacreative.com

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hanna Kulmala
0405075357
hello@kulmalacreative.com

3. REKISTERIN NIMI

Kulmala Creative asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme yhteystietoja.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kulmala Creativen ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä Kulmala Creativen liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasliikenteen mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja asiakasyrityksistä ja niissä työskentelevistä henkilöistä:
• Yrityksen/ henkilön sähköpostiosoite
• Yrityksen/ henkilön puhelinnumero
• Yrityksen/ henkilön nimi
• Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilatut palvelut, tiedot vierailuista Kulmala Creativen verkkosivustolla)
• Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot (esim. asiakkaan verkkosivuston lomakkeiden kautta antamat tiedot)

Kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeellista siihen tarkoitukseen nähden, johon henkilötieto on kerätty tai kunnes rekisteröity pyytää tietojaan poistettavaksi. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään kahden (2) vuoden välein.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään verkkosivujen kautta annetulla suostumuksella sekä muissa tilanteissa, joissa henkilö antaa tietoisesti henkilötietojansa rekisterinpitäjän käyttöön.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle. Rekisterin tarkoituksen mahdollistamiseksi joitakin tietoja siirretään ja säilytetään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Kulmala Creativen käyttämien palveluntarjoajien servereillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja asiakasrekisteritiedostossa omalla tietokoneellaan, joka suojattu salasanalla. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Niiden avulla verkkosivut muistavat käyttäjän syöttämiä tietoja ja asetuksia, kuten kirjautumistietoja ja kielivalintoja, käyttökokemuksen parantamiseksi. Kulmala Creative käyttää evästeitä myös kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen  verkkosivujen käytettävyyden kehittämiseksi.

Käyttäjä voi kontrolloida ja poistaa evästeitä toiveidensa mukaisesti. Halutessaan käyttäjä voi poistaa jo olemassa olevat evästeet laitteeltaan, tai estää selaintaan käyttämästä niitä jatkossa. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin johtaa joidenkin verkkosivujen toiminnallisuuksien toimimattomuuteen.

12. Mainonnan kohdentaminen

Sivuston seurannassa käytämme Google Analytics -työkalua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoja esimerkiksi kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

Käytämme sivustollamme lisäksi sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä markkinoinnin kohdentamiseen. Facebookin evästeistä lisätietoa löydät osoitteesta https://www.facebook.com/policies/cookies/

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan viipymättä tällä sivustolla.